دانلود و متن آهنگ کتیبه از فرهاد

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید


لینک دانلود


متن:


گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت


گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت


تا قاصد میلیونها لبخند گردم . تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود


تا قاصد میلیونها لبخند گردم . تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود


زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت


زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت


زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت


آخ . زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت

[ سه‌شنبه 3 تیر‌ماه سال 1393 ] [ 11:42 ] [ مریم ]