اون روزا...

تو هوای سرد راه میفتادم سمت مدرسه/دانشگاه و با وجود سرما دلم گرم بود...

هندزفریم شده بود همراه همیشگی من و از همه چیز زندگیم با خبر بود!

از دوست داشتنام...

از کارایی که میکنم...

شاید خیلی چیزا درست نبود ولی دلم قرص بود...

دلم به چی قرص بود؟!

نمیدونم...

امروز خیلی چیزا درست شده ولی دلم قرص نیست...

نگرانم...مشکل چیه؟!

نمیدونم...

کاش خودمو نمیزدم به خریت! :/

مریم امشب خیلی داغونه...امسال بعد یک سال و خورده ای با آهنگی که فکر کنم فقط از نظر من غمگینه گریه کردم...

[ یکشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1396 ] [ 01:00 ] [ مریم ]